parallelltonarter


parallelltonart
en dur- och en molltonart med samma förtecken; så kallas t.ex. e-moll för G-durs (moll)parallell och G-dur för e-molls (dur)parallell; båda har samma förtecken (ett kors).
PM75

är dur och moll med samma förteckning, nämligen en durtonart och den en liten ters lägre belägna molltonarten, t.ex. C-dur och a-moll.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985