ostinato


(it., envist, ihållande) en envist upprepad musikalisk figur eller rytm; t.ex. basso ostinato, en bas med dessa karakteristika. (Uttrycket pizzicato ostinato i tredje satsen av Tjajkovskijs symfoni nr 4 betyder att hela satsen spelas pizzicato av stråkgruppen.
PM75

se basso ostinato; en ostinat stämma kan dock förekomma även annorstädes än i basen.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985