orkestrering


konsten att skriva för orkester eller att skriva om ett verk, som ursprungligen komponerats för en annan besättning eller (solo-)instrument för orkester.
Jfr.
instrumentation.

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975