opéra-comique


(fr.) uttryck som ordagrant betyder komisk opera, men har två betydelser:

1 på 1700-talet en form av fransk komisk opera med talad dialog, t.ex. hos Philidor och Monsigny, mindre omfångsrik till ämne och stil än de vanliga seriösa operorna (som vanligen hade heoriska eller mytologiska motiv)

2 på 1800-talet varje opera med talad dialog, vare sig komisk eller inte – hit hänföres Gounods.Faust och Bizets.Carmen.(i deras originalversion, utan recitativ).
Den operateater i Paris som kallades Opéra-Comique uppehöll ursprungligen denna skillnad, men har för länge sedan slutat därmed.

PM75


franskspråkig, komisk opera som påminner om den italienska opera buffa, men där talade repliker ersätter recitativen. Genren utvecklades ur opera buffa och fransk vaudeville på 1700-talet, och kända representanter är Philidor och Grétry.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003