opera buffa


(it.) komisk opera, särskild den 1700-talstyp som företräds av Pergolesis La serva padrona. Jfr. opera seria.
PM75

(italienska, "komisk opera"), 1700-talets italienskspråkiga opera, där man karikatyrmässigt skildrar vardagsmänniskor och deras svagheter, ofta inom ramen för en kärlekshistoria. All text (även dialogen) sjöngs. Till de främsta företrädarna hörde Pergolesi (La serva padrona, 1733) och Cimarosa. Jämför opéra-comique, sångspel.
BM03

Se även opéra bouffe.Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003