opéra bouffe


(fr.) form av lätt, ofta satirisk opera eller operett, t.ex. Offenbachs operetter. Uttrycket taget från, men historiskt sett ej exakt detsamma som opera buffa.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975