omvändning


1 ackord i grundläge kan omläggas i omvändningar (inversion); se läge

2 två melodier i kontrapunkt kan ömsevis omvändas, om den övre byter plats med den undre och vice versa (kontrapunkt av detta slag kallas dubbel kontrapunkt och är ett tekniskt medel i t.ex. fugan)

3 en enkel melodi kan vändas upp och ner, dvs alla intervall kan vändas i motsatt riktning.

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975