omfång


ett instruments, en rösts, även en skalas tonförråd räknat från den lägsta tonen till den högsta (lat. ambitus); kromatiskt omfång, omfånget inom vilket en fullständig kromatisk skala är spelbar – uttrycket används om instrument vars omfång inte heltigenom är kromatiskt, t.ex. basunen i det lägsta registret.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975