motrörelse


Två stämmor föres i motrörelse, när den ena stiger samtidigt som den andra sjunker och tvärtom (motsats: parallellrörelse); imitation av en stämma sker i motrörelse när stigande intervall blir sjunkande och tvärtom (= omvändning).
MO85Källa: Musikordboken 1985