monofon, monofoni


monofoni
(grek.) musik med en enda melodilinje (utan harmoniskt understöd eller andra kontrapunkterande melodier). Används ibland också om en melodi tillsammans med ett enkelt ackompanjemang, förutsatt att melodin själv är tillräckligt självständig. Härav monofon (se homofoni, polyfoni).

PM75

monofon
(grek. "enljudande") kallas musik som består av en enda stämma utan något ackompanjemang (eller med beledsagning i en klang).

MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985