monodram


scenverk med endast en roll, t.ex. Schönbergs Erwartung. Berlioz Lélio är också en monodram – även om den fordrar flera musiker.
PM75

drama för blott en person; sådan var den ursprungliga formen för melodram.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985