militärorkester


orkester bestående av blåsinstrument och slagverk. Besättningens art och antalet instrument varierar starkt mellan olika länder och även inom varje land; de svenska militärorkestrarna består vanligen av 20-30 man.
PM75

Se även militärmusik.
Källa: Prismas musiklexikon 1975