melos


(grek., eg. "sång"), melodi i bemärkelsen melodisk sångbarhet och uttrycksfullhet.
MO85Källa: Musikordboken 1985