melodik


Med melodik avses principerna för melodibildning och det sammanfattande och jämförande studiet av dessa. Termen melodik lanserades först på tyskt språkområde under 1800-talet analogt med termen harmonik och fungerar som en samlande beteckning för de olika teorier och normer som anger riktlinjerna för melodibildning inom olika kulturer och stilar (jämför melodi). - - -
SM75

Engelska: melodics..
Länkar: melodik
Länkar redigerade 2018-06-23
.
xxx i engelska Wikipedia melodik i svenska Wikipedia                Källa: Sohlmans musiklexikon 1975