masurka / mazurka


polsk dans i 3/4-takt med karakteristisk rytm.
PM75

Mazu´rka, masu´rek, polsk dans från landskapet Masurien. Omkring 1830 blev masurkan en europeisk sällskapsdans, spridd från Paris. Masurka har betydligt långsammare tempo än vals och en karakteristisk, markant rytm med tonvikt på andra eller tredje fjärdedelen i takten och vanligen punktering av den första. - - -

Förfinad och raffinerad uppträder masurka som pianostycke hos Chopin (ett femtiotal masurkor) och därefter hos många andra kompositörer, främst polska och ryska (den moderne polacken Szymanowski har skrivit ett större antal).

MO85


.
Länkar: masurka / mazurka
Länkar redigerade 2012-11-12
.
masurka i engelska Wikipedia masurka i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985