maskspel


(eng. masque) engelsk scenunderhållning, besläktad med opera och balett, som blomstrade under 1600-talet, främst i aristokratiska kretsar; omfattade vokal- och instrumentalmusik, dans och skådespel. För utförligare exempel se Venus and Adonis, Alfred.
PM75

fra. masque [massk], eng. masque [mäsk], ital. ludo [lo´då], en form för dramatisk underhållning, kombinerad av agerande, deklamation, sång, dans, instrumentalmusik samt kostym- och dekorationsprakt. Maskspelet hade sitt ursprung i Italien och Frankrike som festligt "upptåg" vid furstehoven (jfr. balett). Framför allt är dock maskspel knutet till England, där det upplevde en stark blomstring under 1500-talet och det tidigare 1600-talet. Med sin luxuösa karaktär förekom det alltjämt endast som festspel vid hovet och i den höga aristokratin. De medverkande var huvudsakligen förnäma amatörer, som från början bar mask; därav namnet. Många av Shakespeartidens författare skrev litterärt högstående maskspel, särskilt Ben Jonson. Maskspelet hör till operans föregångare, och de senare engelska alstren står på gränsen till operor. Inslag av maskspel finns hos Purcell, och genren fortlevde ännu på 1700- och 1800-talen.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985