martelé [marrtøle'] (fra.), martellato [marr-] (ital.)


hamrande, d.v.s. en stark accent, i första hand vid pianospel; även ett speciellt stråkdrag med korta, kraftiga stråk.
PM75

"hamrat", kraftfullt staccato, speciellt på stråkinstrument, där det åstadkommes med "liggande stråke", men även på piano.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985