Magnificat


(lat.), Jungfru Marias lovsång (Luk. 1:46 ff.), hymn, sedan gammalt ingående i den katolska liturgin och även övertagen i den protestantiska, i båda fallen vid vespern. Texten börjar: "Magnificat anima mea dominum" ("Min själ prisar storligen Herren"). De flesta av kyrkomusikens stora mästare alltsedan 1400-talet har gjort både en och flera tonsättningar av denna text, bl.a. Palestrina (ett mycket stort antal), Orlando di Lasso, J. S. Bach och Mendelssohn. Den mest berömda är Bachs, som är kantatmässigt anlagd och full av ljus och jublande stämning.
MO85Källa: Musikordboken 1985