lyrisk


1 (eg.) med anknytning till sångligt framförande till lyra, d.v.s. sjunget, härav lyriskt drama, ibland synonym till opera (speciellt i Frankrike: drame lyrique); härav även lyrisk teater, d.v.s. operascen

2 (om dikt) ej berättande eller dramatisk utan ganska kort och uttryckande författarens egna känslor; härav, överfört till musik, Lyriskt stycke (Grieg), Lyrisk svit (Berg) o.s.v..

PM75

Ordet förekommer i vissa musikaliska sammanställningar:

1 lyriskt drama, generell beteckning för opera; likaså lyrisk scen, lyrisk teater, operateater;

2 lyrisk sopran eller tenor, uttrycksfull och välklingande, mer stämningsbetonad röst i motsats till dramatisk d:o;

3 lyriskt stycke, benämning på ett kort stämningsstycke, införd av Grieg (Lyriska stycken för piano).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985