löpning


en snabb, uppåt- eller nedåtgående, länre tonföljd i likformiga notvärden.
MO85Källa: Musikordboken 1985