longa


tidsvärde i notskriften under medeltiden. En longa kunde gälla som antingen hälften eller en tredjedel av en larga och var själv delbar i två eller tre breves.
PM75
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985