lokrisk kyrkoton


kyrkoton vars skala omfattar stamtonerna från h till h1. I praktiken används aldrig denna kyrkoton. I motsats till de övriga kyrkotonerna innehåller den inte någon ren kvint, räknat från finaltonen h och uppåt.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975