live-electronic music


[lajv-] (eng.) kallas en blandning av levande och elektronisk musik. Ofta är här det teatraliska draget av stor betydelse. Ett exempel på live-electronic music kan vara en konsert med vanliga instrument där även elektronmusik från ljudband spelas upp från högtalare och på olika sätt är inkomponerad i det levande framförandet, antingen med självständiga inlägg eller samtidigt fortlöpande. Musikerns insatser kan vara förutbestämda eller improviserade. Samspelet mellan de båda media är betingat av en smidig anpassning från musikerna respektive dirigenten, vanligen också från den tekniker som spelar upp bandet. Det levande ljudet kan också förändras under framförandet med elektronisk apparatur enligt komponistens/komponisternas intentioner. Live-electronic music kan även innebära ett podieframförande där uppställd elektronisk apparatur under föreställningens gång manövreras av tonsättaren/interpreten. En känd företrädare för denna typ av live-electronic music är Morton Subotnick.
MO85Källa: Musikordboken 1985