licenza


(it.) frihet; con alcuna licenza, med viss frihet (i spelsättet), eller fri utformning av ett verk (utan att följa visst mönster).
PM75

[litjä´nntsa] (ital.), frihet. Con alcuna(-ne) licenza(-ze), med någon frihet (jfr alcuno). Licenza var också benämning på fritt tilldiktad slutscen i äldre operor (vanligen hyllningstablå eller dylikt).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985