libretto


(it., liten bok) texten till en opera, ett oratorium eller annat scenverk. Bestämd form: libretton. Plural: libretti. Även formen librett, -en, plural -er.
PM75


(ital.), eg. "liten bok", textbok till opera eller operett. Librettist, librettoförfattare. Librettons halt har ofta avgörande betydelse; därmed står eller faller ett verk. Många tonsättare har haft svårigheter och misslyckanden för librettons skull, däribland Beethoven, Weber och Schubert. Somliga har med gott resultat skrivit sina egna, libretti, t.ex. Wagner, Boito, Peterson-Berger. Bland musikhistoriens förnämsta librettoförfattare kan nämnas Rinuccini (de första, florentinska operorna), Zeno, Metastasio (som fullständigt dominerade 1700-talsoperan), Calzabigi (för Gluck) och da Ponte (för Mozart).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985