legno


(it.) trä; bacchetta di legno, (anvisning för trumslagare att använda) pukstock med trähuvud; col legno med träet – anvisning för violinister etc. att stryka strängen med baksidan av stråken istället för med taglet; åstadkommer en torr och ganska bisarr klang (en effekt som t.ex. används i Saint-Saëns.Danse macabre).
PM75

[le´nnjå] (ital.), eg. "trä". Col legno [kåll], med stången, d.v.s. baksidan av stråken. Strumento di legno (plur. ibland förkortat till legni), träblåsinstrument.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985