legato


(it.) bundet, inte staccatoföredragsbeteckning.
PM75

(ital.), bundet; innebär att respektive toner skall följa på varandra utan uppehåll; betecknas med båge (legatobåge). Legatissimo, ytterst bundet, utan minsta lucka.
Jfr. artikulation.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985