latinamerikansk musik


avser musik från Central- och Sydamerika, d.v.s. den kontinent som ursprungligen koloniserats av "latinska" folk (spanjorer och portugiser) och där alltjämt deras språk talas. Särskilt känd är den latinamerikanska dansmusiken, knuten till en rad av inhemska, speciellt kubanska danser, av vilka många har blivit internationella modedanser: tango, conga, rumba, samba, mambo, cha cha cha; se även guajira, bolero, guaracha. De karakteristiska rytmerna accentueras av inhemska folkinstrument, såsom maracas, guiro, claves, conga, bongos, etc. Ursprunget till denna dansmusik är en växelverkan mellan spanskt (i vissa fall portugisiskt) arv och afrikanskt inflytande. Jazzmusiker har ända från början tagit intryck av olika sorters latinamerikansk musik. Särskilt kan nämnas Dizzy Gillespies m.fl. påverkan av afrokubansk musik under 1940-talet och den s.k. bossa nova-vågen (brasiliansk sambajazz) från 1960-talet.
MO85Källa: Musikordboken 1985