lai


gammalfransk dikt- och sångform, som förekom hos trubadurer och trouvèrer. Lai härstammade förmodligen från sekvensen och hade dess anordning av parvis likformiga versrader med samma melodi (schematiskt: a a b b c c ...). Jfr. leich.
MO85Källa: Musikordboken 1985