kvartston, kvartstonsmusik


kvartston
1/2 halvton, ett intervall som inte brukats i västerländsk musik förrän på 1900-talet och då blott sporadiskt, t.ex. av Hába och andra tjeckiska tonsättare (som använde sig av ett särskilt kvartstonspiano) och av Bloch (som en tillfällig finess), när han skrev för stråkar. Se även mikroton.

PM75

kvartstonsmusik
Till de moderna ytterlighetsriktningarna inom musiken hör den som laborerar med delning av halvtonerna i två hälften så stora kvartstoner (24 per oktav). Dess främste representant är tjecken Alois Hába, som skrivit ett stort antal kompositioner med konsekvent genomförande av denna princip. Kvartstonspianon har också konstruerats, det första redan 1892. Experiment med ännu mindre mikrotoner
har likaledes förekommit (se vidare d.o.).
MO85

musik som är baserad på ett tonsystem med kvartstonen, alltså hälften av en halvton, som minsta tonsteg (d.v.s.. 24 toner inom oktaven). Det första kvartstonspianot byggdes 1892. Kvartstonsmusikens mest energiske förkämpe har varit tjecken Alois Hába, som började skriva kvartstonskompositioner under 1920-talet. Kvartstoner förekom dock redan i den grekiska antikens musik, på vissa fixerade ställen i skalan. Se även mikrotoner.
BM03Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003