kräftkanon


kanon där den imiterande stämman upprepar den första stämmans toner baklänges. Se retrograd rörelse.
PM75

en mera excentrisk form av kanon, i vilken en senare stämma imiterar en tidigare baklänges (i kräftrörelse).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985