kontrasubjekt


eg. "mottema", kallas i en fugaexposition (se fuga) temats direkta fortsättning som alltså framföres av den först insättande stämman medan nästa övertar temat, av den andra medan den tredje har temat o.s.v. – detta för det fall att denna fortsättning i relativt oförändrat skick genomgår hela fugan som ett slags andra tema, vilket ofta förekommer.
MO85Källa: Musikordboken 1985