kontraalt


den lägsta kvinnorösten, se alt.
PM75

betecknar ibland en särskilt djup altröst men är rätteligen liktydigt med alt överhuvudtaget (ital. contraalto, eg. = "högre motstämma" till tenorn).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985