klaverutdrag


(ty. Klavierauszug, eng. piano score) benämning på en till klaversats på två notsystem sammandragen notering av partituret till operor eller orkester- och körverk. Kör- och övriga solostämmor bibehålls ofta i fullständigt skick ovanför klaversättningen av orkesterstämmorna.
MO85Källa: Musikordboken 1985