kammarorkester


en mindre orkester (men inte alltid en stråkorkester) där instrumenten i motsats till symfoniorkestern kan behandlas solistiskt. Se kammarmusik. Delvis är 1900-talets kammarorkester en reaktion mot den överdimensionerade stora symfoniorkestern t.ex. hos R. Strauss.
PM75

benämning för en större ensemble med solistisk besättning eller överhuvudtaget för en mindre orkester; en kammarsymfoni och en kammaropera är verk för fylik besättning och med en viss kammarmusikprägel. Sedan omkring 1940 har ett betydande antal hel- eller halvprofessionella kammarorkestrar (övervägande stråkensembler) av hög kvalitet blivit ett typiskt inslag i det internationella konsertlivet. Deras relativt knappa repertoar består till större delen av barock- och förklassisk musik samt 1900-talsverk för liten besättning. En vokal motsvarighet till kammarorkester är kammarkör.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985