jonisk kyrkoton / tonart


kyrkoton med skala utgående från c, motsvarar de vita tangenternapianot från c till c1.
PM75

en av kyrkotonarterna, liksom den eoliska senare tillkommen än de övriga (Glareanus 1547), motsvarande vår durskala.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985