jitterbug


vild och tämligen akrobatisk dans till jazzmusik, populär under 1940-talet.
PM75

[djittøbagg, men även försvenskat], eg. "darrlus", amerikanskt öknamn på jazzdansör av speciellt vild, kvasiextatiskt skälvande och halvt akrobatisk typ; i Sverige även benämning på denna typ av dans. (Företeelsen kom till Sverige i början av 1940-talet under swingepoken och var en av decenniets populäraste modedanser. Har senare periodvis återkommit, då ibland kopplad till rockmusik.
MO85

– Se även lindy hop.


.
Länkar: jitterbug
Länkar redigerade 2015-05-25
.
jitterbug i engelska Wikipedia lindy hop i svenska Wikipedia jitterbug på Youtube                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985