jeu


pluralis jeux (fra.), spel, lek. Grand jeu eller plein jeu, fullt verk (i orgel); jeu de timbres, klockspel. I synnerhet pluralformen möter man ej sällan som titel på kompositioner, t.ex. Debussys balett Jeux och orkesterstycket Jeux de vagues, Vågornas led (i La mer, Havet), Bizets svit Jeux d'enfants, Barnlekar, eller Ravels berömda pianostycke Jeux d'eau, Spelande vatten.
MO85Källa: Musikordboken 1985