jazzbalett, jazzdans


begrepp från 1960-talet, då koreografer använde jazzmusik och införde en delvis ny balettstil. På senare tid används begreppet ibland i gymnastiksammanhang, även om musiken är mer åt rockhållet.
MO85Källa: Musikordboken 1985