janitscharmusik


musik med trianglar, bäcken och bastrumma, t.ex. i Mozarts uvertyr till Enleveringen – där han imiterar turkisk musik som den spelades av janitscharerna, sultanens elittrupper.
PM75

turkisk musik, efterbildning av det forna turkiska livgardets (janitscharernas) larmande musik för gälla blåsare och slagverk (trummor, bäcken, triangel och bjällerbehängd s.k. turkisk halvmåne). Denna genre var synnerligen på modet under 1700-talets senare del efter krigen mot turkarna och utnyttjades särskilt inom militärmusiken men även inom opera- och symfonimusiken, t.ex. i Glucks sångspel Pilgrimerna från Mecka, i Mozarts Enleveringen ur seraljen samt hos Beethoven i finalen till nionde symfonin (tenorsolot) och musiken till skådespelet Atens ruiner. Även på andra områden finner man anknytningar, såsom i Mozarts bekanta "turkiska marsch" ur pianosonaten i A-dur.

Det förekommer alltjämt att slaginstrumenten går under benämningen janitscharinstrument; detta är det vanliga i Danmark.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985