jämn taktart


taktart vars sammanräknade tidsvärde kan delas med 2 – t.ex. 2/4, 4/4; motsatsen är ojämn taktart. Märk särskilt att 6/4 betecknar en takt med två punkterade halvnoter, medan 3/2 betecknar en takt med tre halvnoter, vilket ger olika betoningar även om bägge omfattar sex fjärdedelsnoter.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975