intermezzo


(it.) ung. mellanspel. Härav
1 instrumentalstycke i en opera, t
.ex. i Mascagnis.Cavalleria rusticana
2 kort konsertstycke, t
.ex. några av Brahms pianoverk
3 kort komisk opera som ofta framfördes mellan två akter i den tidiga italienska 1700-talsoperan, t
.ex. Pergolesis.La serva padrona.
PM75

[-mä´d^sså eller -me´ttso] (ital. resp. försvenskat), mellanspel. Intermezzo förekommer bl.a .i följande betydelser:

1 Den tidiga italienska komiska operan, som utbildades i början av 1700-talet och först hade samma funktion som det äldre intermediet, d.v.s. spelades i den allvarliga operans mellanakter (två olika handlingar alternerade alltså). Namnet intermezzo behöll den även sedan den blivit en självständig konstart. Det banbrytande verket i detta avseende var
Pergolesis La serva padrona (Tjänsteflickan som husfru, 1733), som med sitt lätta, sprudlande humör vann en ofantlig framgång, gjorde hela genren populär och fick stort inflytande bl.a. på den franska komiska operans utveckling. (Se vidare opera.)

2 I nyare opera ett rent orkesterstycke, som betecknar ett avbrott i handlingen, t.ex. i
Mascagnis Cavalleria rusticana.

3 Sats i cykliskt verk, t.ex. i kammarmusik av Mendelssohn och
Brahms; har där gärna lyrisk eller kontemplativ karaktär, innebär avspänning eller återblick (Brahms pianosonat f-moll).

4 Titel på kortare fristående pianostycke av liknande stämning (Schumann,
Brahms).

MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985