hornpipe


livlig engelsk dans, tidigare (t.ex. hos Purcell) i tretakt, numera ofta i tvåtakt. Namnet har den fått därför att den ursprungligen dansades till musik från djurhorn.
PM75

[hå´npajp], en gammal, specifikt engelsk dans, uppkallad efter det ännu äldre keltiska instrumentet hornpipe, en skalmeja med klockstycke av kohorn, som ursprungligen lär ha ackompanjerat dansen ifråga. Denna, som var populär på 1600-1700-talen och ännu för en mansålder sedan levde kvar som sjömansdans, förekommer dels i synkoperad 3/2-takt, dels i 4/4-takt och återfinns bl.a. i verk av Purcell och Händel. En hornpipemelodi finns också hos Bellman.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985