holler


(eng., rop, rop-sång) även betecknad fieldcall. Förekom redan under slaveriets tid i Nordamerikas sydstater och används när man vill meddela sig med varandra över långa avstånd. Är sannolikt en rest av afrikansk musikpraxis och besläktad med andra afro-amerikanska vokalformer, främst blues.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975