hjälplinje


hjälplinje
kort linje ovanför eller nedanför systemet för att ange noter utanför detta system.

PM75

de extra notlinjer över och under notsystemet, vilka markeras genom streck på notskaften.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985