heltonsskala


inledning av oktaven i sex heltoner (tempererade) med enharmonisk förväxling. Endast två dylika serier är möjliga. Heltonsskalan, som har en fläkt av "exotism" utan att vara av exotiskt ursprung, har sporadiskt använts bl.a. av Musorgskij men upptogs på allvar av Debussy (t.ex. det kända pianostycket Voiles, Segel) och har sedan odlats av många mer eller mindre impressionistiska stämningsmålare (man kan på måfå nämna Cyril Scott och Selim Palmgren). Genren är emellertid melodiskt och harmoniskt ytterst enformig och dess tjusning hastigt uttömd.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975