helton


två halvtoner, t.ex. intervallet c-d, delbart i två halvtoner: c-ciss och ciss-d. En heltonsskala är uppbyggd enbart av heltoner och inte av hel- och halvtoner som dur- och mollskalorna och de äldre modala skalorna (se kyrkoton). Inom det kromatiska tonförrådet är endast två heltonsskalor möjliga: c-d-e-fiss-giss-b-(c); ciss-diss-f-g-a-h-(ciss). Dessa skalor kan börja på vilken ton som helst; då alla tonstegen är lika stora får ingen särskild ton någon tonikafunktion. Debussy och andra tonsättare har använt heltonsskalan som ett verkningsfullt stilmedel, i regel dock utan att bygga ett helt stycke på den (ett mera renodlat bruk av den finns i Debussys preludium Voiles).
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975