helnot


det största vanligen använda notvärdet, motsvarande två halvnoter, fyra fjärdedelsnoter etc.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975