hambo


folklig dans av polska-typ i 3/4-takt med betoning av takt-tvåan i slutvändningar.
PM75

svensk, folklig sällskapsdans i stadig 3/4-takt. Hambon förekommer sedan 1840-talet. Dess ursprung är oklart, vilket även förrådes av de olika äldre namnen: hambopolska, hanebopolska, hambopolkett, hamburger, hamburgska; under det sistnämnda vann den även terräng i Danmark. Den räknas vanligen som en variant av polskan, i så fall en återuppblomstring, eftersom polskan vid hambons tillkomst så gott som upphört att dansas. Som dans är hambon besläktad även med vals, polka och masurka. Efter en popularitetsperiod vid 1800-talets mittvar hambon en tid tämligen bortglömd, men på 1880-talet blev den åter starkt på modet och har sedan hållit sig vid liv; den är ju alltjämt ett uppskattat inslag i s.k. "gammal dans".
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985