halvton


det minsta i västerländsk musik brukade intervallet (se dock Hába) – på pianot motsvaras det av avståndet mellan en tangent och nästa (vare sig denna är svart eller vit). Vid stämning enligt den liksvävande temperaturen är en halvton = 1/12 oktav.
PM75

det diatoniska tonsystemets minsta intervall (c-ciss, ciss-d etc.). Den "rena" halvtonen som ingår i durskalan (i C-dur e-f och h-c) har det akustiska svängningsförhållandet 16/15, men andra mera komplicerade värden förekommer, beroende på omgivande intervall; i den tempererade skalan har halvtonen ett normalvärde av "en tolftedel av oktaven. Jfr tempererad stämning.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985